បដា

ព័ត៌មាន

HNBR ស្ថិតក្នុងការខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរ

វាត្រូវបានគេស្គាល់ថា Zeon Zetpol HNBR និង ArlanxoHNBRវត្ថុធាតុ polymer មូលដ្ឋានគឺខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង។វត្ថុធាតុ polymer ឆៅ Zannan HNBR ម៉ាកយីហោចិនក៏ខ្វះខាតដែរ។នៅក្រោមកាលៈទេសៈបែបនេះ អតិថិជនជាច្រើនពិបាករក្សាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីមុន។ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបែបនេះ សូមទាក់ទង FUDI ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។ហើយយើងក៏ផ្តល់នូវសមាសធាតុ HNBR ពេញលេញជាមួយនឹងទម្រង់ដែលកាត់តាមតម្រូវការ។

វត្ថុធាតុ polymer HNBR


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៣-២០២២