បដា

មន្ទីរពិសោធន៍

មន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តមានក្រុមហ៊ុន Mooney Viscometer, Vulkameter, Tensile Testing Machine, Abrasion Testing Machine។

● ការធ្វើតេស្តផលិតផលដែលបានទិញ

វត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់យើង មុនពេលដាក់ចូលទៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំ។

● ការធ្វើតេស្តផលិតផលដែលបានបញ្ចប់

មុនពេលចែកចាយរាល់ការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានធ្វើតេស្ត រួមទាំងខ្សែកោង Rheological, Mooney Viscosity, ដង់ស៊ីតេ, រឹង, ពន្លូត, កម្លាំង Tensile, សំណុំបង្ហាប់។ហើយរបាយការណ៍ធ្វើតេស្តនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអតិថិជនទាន់ពេលវេលា។

htr (1)
htr (2)